برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی ربات قرعه کشی اینستاگرام

  Logo

  videos

   گزارش شبکه یورونیوز از سامانه های آب سوز 

  حضور علاءالدین جاسمی زرگانی در نمایشگاه تهران 

   

  گزارش خبرگزاری فرانس24 از سامانه آب سوز

   گزارش خبرگزاری الاهواز از سامانه آب سوز

  گزارش خبرگزاری روسیه از سامانه آب سوز

   

  گزارش خبرگذاری صدا و سیما و راستی آزمایی سامانه آب سوز در مقابل چندین خبرگزاری داخلی و خارجی

  خلاصه راستی آزمایی مقابل خبرنگاران وخبرگزاری ها

    گزارش خبر تولید سیل بند فوری در عرض 3 دقیقه و کاربرد های فراوان آن با