برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی ربات قرعه کشی اینستاگرام

  Logo

  قیمت سامانه 50در صد آبسوز

  قیمت سامانه 50در صد آبسوز

   

  قیمت سامانه 50درصد آبسوز که در صفحه ثبت نام  به قیمت 6/5 میلیون اعلام شده ، به دلیل مشکل در این قسمت به استحضار می رسانیم که قیمت 

  ثبت نامی برای 

  خودروهای 4 سیلندر 10/5 میلیون

  خودروهای 6سیلندر 11/5 میلیون

  خودروهای 8سیلندر 12/5میلیون می باشد.