Logo

    مشکل جزیی در ایمیل سایت و انتقال به جیمیل

    سلام 
    در طی چند وقت اخیر دوستانی که از طریق ایمیل برای شرکت پیام هایی ارسال نموده بودند .به دلیل ایرادی که در سایت به وجود آمده .مورد مشاهده قرار نگرفته اند
    لذا از دوستانی که در طی مدت جوابی دریافت نکرده اند .خواهش می نماید . ایمیل های خود را به نشانی جدید به آدرس 
    [email protected] ارسال نمایند